Avgifter 2019.

Type motor: Startavgift:
Seilfly og trikes 0,-
En-motors fly med stempelmotor og alle helikoptre 100,-
To-motors fly med stempelmotor 200,-

For sammenhengende serier med Touch & Go betales tilsvarende 1 enkeltstart.

Avgift kan betales på følgende måter:

  • – I kasse på hytte ved flyoppstilling. Der er konvolutter med kvittering som fylles ut.
  • – Til bankkonto 2333.07.14328 Betaling merkes med reg.nr.fly og dato/tid for flyvning.
  • – Vipps startavgift til nummer 108378  Merkes med reg.nr.fly og dato/tid for flyvning.

 

Øvrige avgifter: Ved behov for ekstraordinære tiltak ifm. banepreparering, forbeholder Geilo Flyplass, Dagali seg retten til, etter forhåndsavtale, å fakturere brukeren for slike ekstrakostnader. For arrangementer/ flystevner/ flyleire/ fly-in, fastsetter Geilo Flyplass, Dagali avgifter i hvert enkelt tilfelle i samarbeid med arrangøren.