Flyplassdata

Kunngjøring av flyplassdata for Geilo flyplass, Dagali (ENDI) iht krav i BSL E 3-3 §13:

Flyplassens referansepunkt:    

602500N  0083046E (WGS 84)

Flyplassens høyde:     2618 ft AMSL
Flyplassens utforming:  Ref. VFR Manual – Jeppesen 
Rullebane: 08/26    
Rettvisende retning: 076,61°/256,63° 
Rullebanelengde og -bredde: 1000 x 45 m 
Helning: I lengderetning under 1%
Overflate: Asfalt PCN-40 F/B/X/U
Sikkerhetsområde: 30 m foran baneterskelen og 25 m på hver side av rullebanens senterlinje
Taksebaner: 30 x 35 m
Oppstillingsplattform: 50 x 25 m. Parkering av fly på komprimert grus utenfor asfalt.
Merking: Rullebanekanter, -senterlinje, midtmerking og terskler 26/08 er malt i gul kontrastfarge. Gul kantstripe langs sydsiden er malt bredere.
Lysanlegg: Ingen, unntatt hinderlys og flomlys
Hinder: Vindpølse (belyst) syd, samt terreng med elevasjon på hhv 3593 ft og 3478 ft nord av flyplassen (ikke belyst)
Banelengder: TORA: 1000 m  LDA: 850 m
Luftfartstilsynets godkjennelse:

Flyplass til privat bruk for VFR-flyging i dagslys for fly med største tillatte startmasse 5700 kg, og for helikopter

Flyplassens anvendelsesområde og begrensninger i bruk:

For annen bruk enn den nevnt ovenfor kreves spesiell tillatelse fra Luftfartstilsynet.
Andre informasjoner:

All bruk av flyplassen skal forhåndsavtales med flyplassoperatøren.

Ingen regelmessig snørydding.

Vis forsiktighet da elg og annet vilt kan forekomme på flyplassen!

Flydrivstoff  er IKKE tilgjengelig.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle