Pilotinfo "vinterbane"

Det brøytes en rullebane med reduserte banemål når vær og føreforhold tilsier det.
Kontakt flyplassledelsen for oppdatert banestatus før flyging. 

Tilgjengelig rullebane er 650 x 15 meter. 

Terskel 08 og terskel 26 er merkemalt med gul maling. I lengderetning er midten av banen markert med 2 malte gule flater på hver side av senterlinje. Taksevei er markert med blå kjegler. 

 LDA: 650 m. TORA: 650 m. 

Frekvens 121,300 MHz skal brukes som generell flykommunikasjonsfrekvens. Meld blindt! 
Det er IKKE flydrivstoff tilgjengelig på Geilo flyplass Dagali. 
Luftfartøyer med høyeste startmasse mindre enn 5700 kg og mindre enn 10 passasjerseter kan benytte flyplassen under visuelle flygeregler i dagslys. Alle som ønsker å benytte flyplassen må godkjennes av flyplassoperatøren for å sikre kunnskap om lokale regler og prosedyrer. Bruk PPR skjema eller ring. Mobiltel: 900 22 804 eller 975 31 353. Ikke send sms til mobil 900 22 804, da denne som regel er viderekoblet.

Flyoppstilling er plassert nord for rullebanen, 120 m vest for belyst vindpølse. Her er redningsutstyr og brannslukkere plassert i hytte. Der er forankringslodd. For å komme til/fra flyoppstilling med bil, ta kontakt med flyplassledelsen. Det er to sykler ved flyoppstilling som kan brukes ved behov. Det er utedo ved hytte flyoppstilling.

Kart for Geilo flyplass, Dagali er utarbeidet av Jeppesen.
Reproduced with permission of Jeppesen Sanderson, Inc. NOT FOR NAVIGATIONAL USE

ENDI 19-1    II    ENDI 19-2