PPR-skjema

PPR skjema må sendes minimum 12 timer før planlagt ankomst. Vennligst ring oss på +47 900 22 804 dersom kortere tid. Husk å fyll inn dato og tid for flyging, registreringsnummer for fly og ditt mobilnummer. Ved å sende inn skjema bekrefter du å ha satt deg inn i flyoperative forhold ved Geilo flyplass Dagali. PPR er innvilget når det er mottatt svar fra flyplassledelsen.

    900 22 804

    post@dagaliflyplass.no

    Bygdevegen 185, 3588 DAGALI